манай байгууллагын үйлчилгээ

Гарчиг мэдээлэл

үйлчилгээнүүдийн товч тайлбар

Цэвэр ус

үйлчилгээний тайлбар

Сантекник үйлчилгээ

үйлчилгээний тайлбар

Сантекник худалдаа

үйлчилгээний тайлбар

Халуун ус

үйлчилгээний тайлбар

Бидний бахархал

Тунгалаг Буянт гол

Ажлын цар хүрээ

Манай байгууллага нь 2018 онд Ховд аймгийн Жаргалант сумын 120 мянга гаруй хүнд халуун усаар үйлчилж, 2337 гаруй орон сууцны засвар үйлчилгээний дуудлагыг барагдуулж мөн 130 гаруй аж ахуйн нэгж, төсөвт газарт, нийтийн орон сууцанд амьдарч байгаа нийт 3200 гаруй айл өрх, үүнээс 1369 тоолууртай айл өрх, 1831 тоолуургүй айл өрх, гэр хорооллын 4900 айл өрхийг ундны болон ахуйн хэрэглээний цэвэр усаар ханган, бохир усыг нь татан зайлуулж, 445м3 хуурай хог хаягдлыг тээвэрлэх үйлчилгээг үзүүлж ажилласан нь үйлчилгээний цар хүрээ жилээс жилд нэмэгдэн ажилллаж байгаа юм.

2337

засвар үйлчилгээ

3200

айл өрх